GOOD EAT’N BOX

GOOD EAT’N BOX

$140.00

Description

***24  NOTICE***

2.5 LBS. T-BONE STEAK

2.5 LBS. TOP SIRLOIN STEAK

2.5 LBS. CUBED STEAK

2.5 LBS. CHUCK ROAST

2.5 LBS. 80/20 HAMBURGER

2.5 LBS. BABY BACK RIB

2.5 LBS. COUNTRY STYLE RIBS

2.5 LBS. CUBED PORK

2.5 LBS. PORK TENDERLOIN

2.5 LBS. BONELESS PORK CHOPS